Forenzika ptica « Sokolarski centar – Dubrava

Forenzika ptica

TRULEŽNE PROMJENE NA TIJELIMA UGINULIH PTICA GRABLJIVICA U CILJU UTVRĐIVANJA VREMENA UGINUĆA I IZRADE PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O POSTUPANJU PRI PRONALASKU UGINULE JEDINKE ZAŠTIĆENE I STROGO ZAŠTIĆENE VRSTE

  • Menđušić A. Emilio, USC, voditelj projekta
  • Emil Ofner, dr.vet.med. USC, stručni suradnik
  • Stipe Klisović, USC, pomoćnik voditelja projekta

Po kriteriju razloga za provedbu ( Cooper), post mortem analizu možemo svrstati u nekoliko kategorija: 1. Dijagnostička, u cilju utvrđivanja uzroka uginuća, 2. Nadzora stanja zdravlja određene populacije u cilju određivanja podataka o prisutnosti ili odsutnosti ozljeda, parazita i drugih čimbenika koji mogu biti bitni za određivanje zdravstvenog stanja, 3. Forenzička, u cilju utvrđivanja vremena uginuća, okolnosti uginuća i prikupljanja materijalnih dokaza kao osnove za pokretanje pravnog postupka i 4. Istraživačka, u cilju provođenja različitih znanstveno- istraživačkih projekta. Metodologija se razlikuje od kategorije do kategorije ali sve uključuju određivanje vremena uginuća kao osnovnog, bazičnog podatka.

Kao ovlaštena ustanova Ministarstva zaštite okoliša i prirode na poslovima skrbi, liječenja i držanja ptica grabljivica vrlo često smo se susreli sa problemom određivanja post mortem intervala (PMI). Pretragom znanstvene literature nije bilo moguće pronaći podatke o truležnim promjenama kod ptica grabljivica stoga smo se odlučili provesti projekt kojemu ja cilj bio pronaći „ključeve“ za određivanje vremena uginuća. Projekt je trajao od rujna 2011 do srpnja 2012. Praćenje truležnih promjena provedeno ja na 21 primjerku ptica grabljivica koje je Udruga Sokolarski centar prihvatila kao uginule ili su zbog nemogućnosti izlječenja eutanazirane. Od toga 11 primjeraka Škanjca mišara (Buteo buteo), pet primjeraka Sova ušara (Bubo bubo), tri primjerka Kopca ptičara (Accipiter nisus) i jednog primjerka Orla zmijara (Circaetus gallicus). Postupak eutanazije proveden je u skladu sa veterinarskim propisima.

FORENZIKA PTICA GRABLJIVICA (veličina 6MB)

Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uz prethodno pozitivno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode i Uprave za zaštitu prirode Ministarstva kulture.