Izvješće 2003.-2008. « Sokolarski centar – Dubrava

Izvješće 2003.-2008.

Na Zemlji obitava otprilike 9797 vrsta ptica, za 1186 vrsta je izvjesno da će izumrijeti u narednih 100
godina. Od toga 39 vrsta danjih grabljivica ( Falconiformes) i 27 vrsta noćnih grabljivica (Strigiformes).
Zbog stupnja njihove ugroženosti, očuvanju ptica se poklanja posebna pažnja u svim zemljama
svijeta. Različiti su pristupi i načini rješavanja problema opstanka i očuvanja ptičjih vrsta od zemlje do
zemlje. Izravna je to posljedica nemogučnosti da se nađe univerzalni odgovor na pitanje što zapravo
želimo postići. Vratiti stanje populacije vrsta kakvo je nekada bilo? Očuvati postojeće stanje? Stvoriti
novu realnost u okviru postojećeg stupnja devastiranosti/ očuvanosti prirode ? Bilo koji strategiju
izabrali mogučnost da će stvari poći neželjenim smjerom je velika i stvarna. Uključivanje svih
relevantnih čimbenika i uspostava suradnje među njima je osnovni preduvjet da sustav očuvanja
prirode bude provediv, a samim time i uspješan.

Udruga Sokolarski centar osnovana je 2000. godine s ciljem stvaranja učinkovitijeg sustava zaštite
ptica grabljivica i očuvanja sokolarenja kao dijela tradicijske kulture. Od 2005. godine udruga djeluje
kao ovlaštena ustanova Ministarstva kulture na poslovima držanja i skrbi zaštićenih životinjskih
svojti. Podaci koji su korišteni u ovom izviješću su podaci o ozlijeđenim, bolesnim, uginulim i
iznemoglim pticama grabljivicama koje je Udruga prihvatila u razdoblju od 1. 1. 2003. do 31. 12.
2008. godine.

Pitanja na koja smo nastojali odgovoriti su : Koji su uzroci stradavanja? Koje su tipične ozljede u
odnosu na vrste? Kakav je odnos između antropogenih i prirodnih uzroka stradavanja? Koje metode i
tehnike moramo usvojiti da bi smanjili postotak stradavanja? Kolika je uspješnost liječenja i povratka
u prirodno stanište? Kako unaprijediti sustav veterinarske skrbi ptica grabljivica? Kako unaprijediti
metode rehabilitacije? Kako unaprijediti postojeći, uglavnom konzervativan, sustav očuvanja ptičjih
vrsta?

Podaci se baziraju na 392 primjerka ptica grabljivica zaprimljenih u Udruzi kao bolesne, ozlijeđene,
iznemogle ili uginule. Od 2003. godine broj zaprimljenih ptica raste po prosječnoj stopi od 21%
godišnje, a podaci o zaprimljenim pticama u 2009. godini ukazuju da se rast i dalje nastavlja.

Grafikoni ssg 2003-2008